Наименование на проекта:

 „Презасаждане на 345,536 дка биологична Орехова градина с интродуцирани сортове по иновативна технология, включваща технология на засаждане и реконструкция на съществуващи съоръжения за бора с ерозията –тераси, изграждане на ограда и закупуване на необходимите машини и оборудване“

Начална дата на проекта: 26.05.2016
Крайна дата на проекта: 26.05.2019

Обща стойност на проекта: 1 940 696.48 лв без ДДС
Финансова помощ: 954 230.20 лв без ДДС

Договор № 08/04/1/0/02810 от 26.05.2016г. за отпускане на финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *